1/8/14

കൂട്ടുകാരൻ

ആദ്യം കൈയ്യിലോതുങ്ങന്നതും ആവശ്യത്തിന് കനം ഉള്ളതുമായിരുന്നു.അത് കൈയ്യി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ തലയ്ക്കും ഒരു കനമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കി വല്ല കമ്പനിയിലെ കനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം.സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗവും മാക്കറ്റിലെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കിടമത്സരത്തിന്റെയും ഫലമായി അതിന്റെ വിലയും വലുപ്പവും വളരെ കുറഞ്ഞു.ആണുങ്ങ അത് പോക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കി ബെറ്റിലോ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു. ചില പെണ്ണുങ്ങ "സ്വണ്ണമെന്തിന്  എന്ന മട്ടി  വേഷത്തിന് ചേരുന്ന നൂലുക സംഘടിപ്പിച്ച് കഴുത്തിലൂടെ മാല പോലെ ഇട്ടു.പഴയ ഫാഷനുക തിരിച്ച് വരുന്നതുപോലെ, വീണ്ടും അവ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വലുപ്പമായി. പിന്നെയും ആളുക അഭിമാനത്തോടെ കൈയ്യി പിടിക്കാ തുടങ്ങി.എല്ലാ ദിവസമെന്നോണം അതി പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങ നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥ. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വഷം  കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതും അതുപോലെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവത്തതും ആയ  നമ്മുടെ  "സ്വന്തം മൊബൈ"!

എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച്  വേണമെങ്കിലും നമ്മുക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ആ ഉപയോഗത്തിന്  പുറമേയുള്ള "ഫോണ്‍ബുക്ക്" കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങ ഒന്നിലധികം. പക്ഷെ ആ ചെറിയ ഉപകരണം ജോലിക ഏറ്റെടുത്തോടെ,എസ്.റ്റി .ഡി/ ഐ.എസ്.ഡി (STD/ISD)  കോഡ് അടക്കം കാണാതെ പറയാ സാധിച്ചിരുന്ന പല ഫോണ്‍നമ്പരുകളും എന്നോട് "ബൈ" പറഞ്ഞു പോയി .ഇപ്പോ സ്വന്തം ഫോണിന്റെ നമ്പ , അറിയണമെങ്കി കൂട്ടുകാരെയോ വീട്ടുകാരായോ വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ഗതിക്കേടായി അല്ലെങ്കി സ്വന്തം ഫോണിന്റെ "ഫോണ്‍ബുക്കെ ശരണം!"

ഫോണ്‍ ബുക്കിന് പുറമേ അതിനകത്ത് ഉള്ള  കളിക  ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചു  കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുള്ള യാത്രകളി  ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.എന്നാല്‍ ഈ അടുത്ത നടന്ന സംഭവം,ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശനത്തിലാണ്,ഞാന്‍ വിശേഷങ്ങ  പറയുന്നു,എല്ലാവരും കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അവളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആ മുഴുവന്‍ സമയവും ഫോണി  കൂടി കുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.ഇടയ്ക്കിടെ അതി നിന്നും"പീ"എന്ന ശബ്ദവും വരുന്നുണ്ട്.പെട്ടെന്ന് അയാ,"അയ്യോ" -എന്ന് പറഞ്ഞു.

"എന്തു പറ്റി,ക്ക് എങ്കിലും, വല്ല അപകടം സംഭവിച്ചോ, അങ്ങനെ വല്ല എസ് മ എസ്(sms) വന്നോ" അതായിരുന്നു അയാളോട് ഉള്ള  എന്റെ ചോദ്യം.
അയാ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പറഞ്ഞു, "അല്ല,ഗയിംമിന്റെ അടുത്ത ലെവ ഞാ ലോസ്റ്റ്‌ ആയി". എന്നിട്ട് ആ കളിയെ ക്കുറിച്ച് അയാ വാചാലനായി .പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി,എന്റെ വത്തമാനം ബോടിച്ചിട്ടാകുമോ,അയാ കളിക്കാ പോയത് ?

പിന്നിട് ഫോണി കൂടി പാട്ട് കേക്കാം എന്ന  സൗകര്യവും എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വീട്ടി അതിഥി ആയി വന്ന ടീനേജ് പെണ്‍കുട്ടിയോട് ഞാ വിശേഷങ്ങ  ചോദിക്കുകയാണ്.അവ, ഞാ താമസിക്കുന്ന നഗരത്തിലെ കോളേജി ചേന്നിട്ടെയുള്ളൂ.അതിനടുത്തുള്ള ഹോസ്റ്റലിലാണ് അവളുടെ താമസം.അതുകാരണം കോളേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, താമസസൗകര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, അവിടത്തെ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്......അങ്ങനെ എനിക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അവ എല്ലാത്തതിനും വിശദമായ മറുപടിയും  തരുന്നുണ്ട്. എന്നാ എന്നെ പറ്റിയൊന്നും ചോദിക്കുന്നുമില്ല.അതുകാരണം ആ സംഭാഷണം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാ എന്റെ കൈയ്യിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ നിര തീന്നു തുടങ്ങി." ഇനി എന്ത്"എന്ന മട്ടി നിക്കുന്ന എന്നോട്, അവ "ആന്റീ, കുട്ടിക എപ്പോ വരും?" ഞാ സമയം പറഞ്ഞതും, അവ ബാഗി നിന്ന് ഹെഡ്ഫോണ്‍ എടുത്ത് ചെവിയി വെച്ച് പാട്ട് കേക്കാ തുടങ്ങി.
ആതിഥേയ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടി വരുന്നവരെ മുഷിപ്പിക്കാതെ സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നേ ഞാ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ.ഇനി ചോദ്യങ്ങളാകുമോ അവളെ മുഷിപ്പിച്ചത് ?

ഫോണി വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുയി നാദമാണ് എന്നെ കൂടുത പേടിപ്പിച്ചത്.എവിടെ പോണമെങ്കിലും ആരോടും വഴി ചോദിക്കേണ്ട,ലാഡ് മാക്കുകത്തു വെക്കേണ്ട, പോകേണ്ട സ്ഥലം ട്ടൈപ്പ് ചെയ്‌താ, 30 0 മീറ്റ നേരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് ....എന്നിങ്ങനെ നിദ്ദേശം തന്ന്, നമ്മളെ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും.പക്ഷെ മെട്രോ യുടെ പണിക്കായി ചില സ്ഥലങ്ങ കുഴിച്ചതാണ്,കുഴപ്പമായത്.വലത്തോട്ട് തിരിയാപറയുന്ന സ്ഥലത്ത് “Road closed” ആണ്.ഇനി എന്തു ചെയ്യും എന്ന മട്ടിലാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ.യാതൊരു സംശയം കൂടാതെ കാറിന്റെ ഗ്ളാസ്സ് താഴ്ത്തി, അവിടെ നില്ക്കുന്ന ഒരു മാന്യൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളോട് "ചേട്ടാ,******പോകാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാ?"ആ മാന്യനായ ചേട്ടൻ വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു.എന്നാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം 100ഡിഗ്രിC തിളയ്ക്കുക്കാൻ തുടങ്ങി, കള്ളന്മാരെയും പീഡനക്കാരെയും ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്.ആ മാന്യൻ കള്ളനായോ പീഡിപ്പിക്കാനായോ നമ്മുടെ പുറകെ വരുമെന്നാണ് കൂടെയുള്ളവരുടെ പക്ഷം.പിന്നെ ആധുനികം എന്നോ പുരാതനം എന്നോ ഇല്ലാതെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേയുള്ളൂ "എന്റെ ദൈവമേ"

 , ഇന്റനെറ്റ്, ക്യാമറ ......എന്നിങ്ങനെ മൊബൈ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങ ദിവസം ചെല്ലുതോറും കൂടിവരുകയാണ്.ഇരുപത് വഷത്തിന്റെ മുപിലുള്ള ജീവിതം അതായത് മൊബൈലിന് മുപും പിപും നോക്കുകയാണെങ്കി, ഈ കൂട്ടുകാര എന്റെ ജീവിതരീതി കൂടുത എളുപ്പമാക്കി എന്നാ എല്ലാവരും മൊബൈലിന്റെ ലോകത്ത് ഒതുങ്ങിയതു കൊണ്ടോ, അതോ കൂട്ടുകാരനെ കൂടുതല്‍ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടോ, മനുഷ്യ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും മനുഷ്യത്വവും കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ?

ഈ ലേഖനം “മഴവില്ല് ഇ മാഗസ്സിനില്‍ പേജ്-74/75 വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷത്തോടെ.........
http://mazhavillumagazine.blogspot.in/

6 comments:

 1. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്തിരികുന്നവര്‍ തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും അകലം.

  ReplyDelete
 2. ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്......
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 3. U r right.people become self centered with these modern devices.

  ReplyDelete
 4. അതെ ഈ മൊബൈല്‍ ദൂരത്തുള്ളവരെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിക്കുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ അടുത്തുള്ളവരെ അകലത്തിലേക്കും. എങ്കിലും ദോഷത്തേക്കാളേറെ ഗുണമാണുള്ളത്.

  ReplyDelete
 5. നിങ്ങളൂടെ വായനക്കും അഭിപ്രായത്തിനും നന്ദി കൂട്ടുകാരെ

  ReplyDelete
 6. മഴവില്‍ മാഗസിനില്‍ വായിച്ചിരുന്നു , മൊബൈല്‍ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചിന്തകള്‍ നന്നായി പങ്കുവേച്ചിരിക്കുന്നു ,,,,വീണ്ടും വരാം

  ReplyDelete