9/4/13

കിമ്പളം

കൈമടക്ക്, ചിക്കിലി,കിമ്പളം .....ഇതൊക്കെയാണ്  കൈക്കൂലിയുടെ പര്യായങ്ങളായിട്ട്  ഞാ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുക.ഇനിയും പുതിയ വല്ല വാക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വീട്ടിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴും മണിഓ  ആയിട്ട് എത്തുന്ന " ചില ആ പോസ്റ്റുമാ "ആണ് ,കിമ്പളം മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം തോന്നിയത്.പത്ത് രൂപയുണ്ടായിട്ടും രണ്ടു അഞ്ചിറെ നോട്ടുക തരുന്നതും അല്ലെങ്കി അഞ്ച് രൂപ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ചില പോസ്റ്റ്മാന്മാരുടെ "നമ്പ" അല്ലെ എന്ന് തോന്നാതിരുന്നില്ല.അതുകാരണം ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനെ കാണുന്നതു പോലെയാണ് "ആ ചില പോസ്റ്മാ _ നെ ഞാ കണ്ടിരുന്നത്.ഇന്നത്തെ മാധ്യമവാത്തക കാണുമ്പോ "പാവം ആ പോസ്റ്റുമാ !
പിന്നീടെപ്പഴോ കിമ്പളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത്  വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി പോകുമ്പോ ഫ്യൂസ് കെട്ടാ വരുന്ന "ലൈ മാ "ആണ് .കിമ്പളം കൊടുത്തതിനു ശേഷം അയാളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷത്തിന്  വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.അല്ലെങ്കി അവ അടുത്തപ്രാവശ്യം വിളിച്ചാ വരുകയില്ല അതുകാരണം "പോസ്റ്റ്മാ -നെ പോലെ പാപി ആയിട്ട്  തോന്നിയിട്ടില്ല .പൈസയൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന മട്ടിലായിരിക്കും നില്ക്കുക. അതുകണ്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ വരില്ല എന്ന് മാത്രം. "അനുഭവം ഗുരു ആണല്ലോ

അന്നൊക്കെ കേരളത്തിലെ വാത്തക കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് നാല് -അഞ്ചു പത്രങ്ങളും റേഡിയോയുമാണ്.അതിലൊക്കെ കൈക്കൂലി വാത്തക വരുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞുമനസ്സി ഇവരെയൊക്കെ കള്ളനും പാപികളുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാ കാരണം.

കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടി പോകണോ വായനശാലയിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ എവിടെ പോകാനും ഉള്ള വാഹനം കാനട ആയിരുന്നു. ആ നടത്തത്തി നേരം പോകാ ഇന്നത്തെ പോലെ mp3 യോ   ഐ പാഡ് കളോ ഇല്ല പകരം വല്ല സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കി റോഡിലെ കാഴ്ചകളോ ആണ്,അതി സാധാരണ കാണുന്നതാണ്, ഇരുചക്രവാഹനക്കാരും പോലീസുകാരുമായിട്ടുള്ള ഒളിചചോട്ടക്കളി.അതിറെ അവസാനമായി പോലീസുകാക്കും ജീവിച്ചു പോകേണ്ടെ എന്ന കാഴ്ച്ക്കാരുടെ കമന്റ് .അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞ തന്ന അറിവ് പോലീസുകാരെയും എന്റെ കിമ്പളം മേടിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളാക്കി.

നാളുക കഴിയുതോറും നേരിട്ടറിഞ്ഞതും കേട്ടറിവുമായി കിമ്പളക്കാരുടെ എന്റെ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടുപോയി.പിന്നിടെപ്പഴോ ഞാനും ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു.

സാധാരണക്കാരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും കിമ്പളത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ അടുത്ത നടന്ന സംഭവം.ഒരാ കാ മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചു വേറൊരാ കാ പുറകോട്ട്  ഓടിച്ചു, സംശയമില്ലാതെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി.ഇവിടത്തെ രീതി അനുസരിച്ച്, വണ്ടിക ആവുമ്പോ റോഡി കൂടി ഓടിക്കണം അങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോ തട്ടുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ കാറിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങ ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. എന്നാ കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരേക്കാളും കാറിനെ കൂടുത  സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭത്താവ്, വണ്ടി നിറുത്തി അതി നിന്നും ഇറങ്ങി, മറ്റേ കാറുകാരോടും നിറുത്താ പറഞ്ഞ,വണ്ടിയുടെ കേടുപാടുകളെയും അത് നന്നാക്കാ പോയാ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവിനെ പറ്റിയും വായ്തോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോ,ചെയ്ത തെറ്റിനെ ക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ  മറ്റേ കാറിന്റെ ഡ്രൈവ-ന്റെ കൂട്ടുകാര പറയുന്നത്, വല്ല പൈസയും കൊടുത്ത് ഒതുക്കാനാണ്.രണ്ടുപേരും നിയമകോളേജി പഠിക്കുന്നവരാണ് .നാളെ നമ്മുടെ നിയമങ്ങ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവരുടെ പ്രതികരണമാണിത്.

ഈ സംഭവും എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നി.രണ്ടു സ്കൂ കുട്ടിക പറഞ്ഞതാണ് .അവരുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു മതിക്കെട്ടും അതിനകത്ത് ഏതോ ഓഫീസ് കെട്ടിടവുമുണ്ട്.ആ മതികെട്ട് ഉള്ളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കി അഞ്ചു നിമിഷം കൊണ്ട് അവര്ക്ക് ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പിലെത്താം അല്ലെങ്കി പതിനഞ്ചു -ഇരുപത് നിമിഷം എടുക്കും ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പി എത്താ.ഈ മതികെട്ടിന്റെ അവിടെയുള്ള ഗേറ്റി ഒരു കാവക്കാരനുമുണ്ട്.വല്ല ഒന്നോ -രണ്ടോ കുട്ടികളാണെങ്കി ആ കാവക്കാര അതുവഴി പോകാ സമ്മതിക്കും. എന്നാ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കി അയാ ഒരിക്കലും ആ വഴി പോകാ സമ്മതിക്കില്ല.ഇതൊക്കെയാണ്, സാധാരണ നടക്കാറുള്ള കാര്യം. എന്നാ അന്ന് ആ രണ്ടു കുട്ടിക മാത്രമായിരുന്നിട്ടും കാവക്കാര അവരെ ആ എളുപ്പവഴിയി കൂടി പോകാ സമ്മതിച്ചില്ല.ചുറ്റിക്കറങ്ങി പോകാ  കുട്ടികക്കും മടി.അതിലൊരുത്തന്റെ ബുദ്ധി പ്രകാരം കൈയ്യി ഒരു രൂപ വെച്ച് അവ അയാളോട്  ഷേക്ക്ഹാഡിനായി കൈനീട്ടി. കൈയ്യി തടഞ്ഞ ഒരു രൂപ എടുത്ത് നോക്കിയ അയാ കണ്ണുരുട്ടി കുട്ടികളെ ഓടിച്ചു വിട്ടു.ഒരു രൂപക്ക് പകരം" അഞ്ചു രൂപ ആയിരുന്നെങ്കി കാവക്കാര സമ്മതിച്ചേനെ" എന്നാണ്  കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം.

ഞാനൊക്കെ സ്കൂ കുട്ടി ആയിരുന്ന സമയത്ത് കിമ്പളം മേടിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കി ഇന്നത്തെ കുട്ടിക കിമ്പളമായി കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര എന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്  ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്  തോന്നുന്നു.കിമ്പളം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതുമായ ആ  പരിഷ്‌ക്കാരം അങ്ങനെ തലമുറക തോറും കൈമാറുകയാണ്.അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെ?
3 comments:

 1. പണ്ടൊക്കെ സന്തോഷത്തിന്,സമ്മാനമായി എന്നതൊക്കെ
  ഇന്ന് അവകാശമായി മാറി.ആര്‍ത്തിയും പെരുകി.ആദര്‍ശശുദ്ധി ഇല്ലാതായി.സദ് മൂല്യങ്ങള്‍ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പരക്കെ.......
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 2. ലക്ഷം കോടിയൊക്കെ കിടക്കുമ്പഴാ ഈ പത്തുകോടീടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില്ലറക്കേസുകളൊന്നും കണ്ണില്‍ പെടരുത്!!

  ReplyDelete
 3. കിമ്പളം എന്ന് പറയാതെ ഒരു സന്തോഷം അങനെ കണ്ടാല്‍ മതി.മറ്റൊരാളിന്റെ ദുഃഖം.

  ReplyDelete