3/18/12

പാട്ടുപുസ്തകം


നിങ്ങള്ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ......ആണെങ്കില്ഇതു നിങ്ങളുടെയും ഓറ്മ്മ പുതുക്കലായിരിക്കും.T.V  വരുന്നതിനു മുന്പ് ഓരോ വീട്ടിലെയും അലങ്കാരവും പ്രാധാന്യവുംറേഡിയോക്ക് ആയിരുന്നു.ആദ്യകാലങ്ങളില്‍, അതു വലിയ ഒരു പെട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു.2 വലിയ knob കളൊക്കെയായി.റേഡിയോ വെക്കാനായിട്ട് വലിയ ഒരു stand തന്നെയുണ്ട്.രാവിലെ, വൈകുന്നേരം ഉച്ചക്കും റേഡിയോയിലൂടെ മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങള്സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമായിരുന്നു.പുതിയ സിനിമള്റീലിസ് ചെയ്യുന്നതോടെ സിനിമയുടെ പാട്ടുകളും റേഡിയോയ്യിലൂടെ വരുമായിരുന്നു.
ഞങ്ങള്‍, കുട്ടിപട്ടാളങ്ങള്‍.......ഒരു പുസ്തകവും പേനയുമായി, പാട്ടുകളുടെ വരികള്‍, വേഗം-വേഗം എഴുതിയെടുക്കും.പലപ്പോഴും മുഴുവന്വാക്കുകള്കിട്ടാറില്ല......പിന്നെ 2-3 പേര്എഴുതിയത് compare ചെയ്യതാണ്‍.....ഒരു പാട്ടിന്റെ എല്ലാ വരികളും മുഴുവനാക്കുക.(ഇതൊക്കെ two in one/ tape recorder വരുന്നതിന്മുന്പാണ്‍).അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ മുഴുവന്‍ words കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍, അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാട്ട് റേഡിയോയില്വരുബോള്‍,കൂടെ പാടുക യെന്നുള്ളതാണ്‍, അടുത്ത സാഹസം(ഭാഗ്യത്തിന്അന്ന് റിയാലിറ്റി show കള്ഇല്ലാത്തതിനാലും കൂട്ടത്തില്പാട്ടു പഠിക്കുന്നവര്ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും......സംഗതി,താളം........അങ്ങനത്തെ മറികളൊന്നും ഞങ്ങള്ക്കില്ലായിരുന്നു........റേഡിയോയില്നീട്ടി പാടിയാല്‍,ഞങ്ങളും നീട്ടും.....)ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരു അമൂല്യമായ ഒരു സാധനമായിരുന്നു.... പാട്ടുപുസ്ത്കം. അവധിക്കാലങ്ങളിലാണ് പാട്ട് പാടല്അങ്ങേയറ്റം ഉഷാറാവുന്നത്.
സിനിമയോടപ്പം തന്നെ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളും കടയില്നിന്നു മേടിക്കാന്കിട്ടുമായിരുന്നു.ശ്രീ.യേശുദാസ്-ന്റെ പടം middle യും ബാക്കിയുള്ള ഗായകരമാരുടെ പടങ്ങള്‍ side ലായിട്ടാരിക്കും. സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യതിട്ടുള്ള 5-6 സിനിമകളിലെ പാട്ടുകളായിരിക്കും book ല്‍.അന്നതിന്റെ വില്‍ Rs.2 ആയിരുന്നു. കാലത്ത് 2 രൂപക്ക് നല്ല മൂല്യം ഉള്ളതിനാലാവും വല്ലപ്പോള്മാത്രമെ ഞങ്ങള്മേടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ!
ഞങ്ങള്‍,കുട്ടികളുടെ പാട്ടുപുസ്തകം തന്നെ 2-3 തരമുണ്ട്.ആദ്യം rough യായി എഴുതിയത്......അവസാനം നല്ല കൈയ്യക്ഷരത്തില്എഴുതിയ മുഴുവന്പാട്ട്. 200 പേജുള്ള book നെ നല്ല കളറ് പേപ്പറ് കൊണ്ടായിരിക്കും പൊതിയുക. അവധിക്ക് ബനധുവീടുകളില്പോകുബോള്‍, ഞങ്ങളുടെ തുണികളോടപ്പം book യും pack ചെയ്യുമായിരുന്നു.അത്രെയും പ്രാധാന്യം പുസ്തകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു........
കഴിഞ്ഞ ദിവസം T.V.യില്ദാസേട്ടന്‍ @50 കണ്ടപ്പോള്‍, 70, 80..........2012 ...ലെ പാട്ടുകളെ പറ്റി പറയാനും.....സെലിബ്രറ്റികളായ മമ്മൂട്ടി മുതല്‍ kunjacko boban പറയാനുള്ളതും  ഒന്നുതന്നെയാണ്‍.സെലിബ്രറ്റിയല്ലാത്ത എന്റേയും അല്ലെങ്കില്നമ്മള്ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും. show കണ്ടപ്പോഴും കൂട്ടത്തില്കാവ്യയുടെ പാട്ടു കണ്ടപ്പോഴും, ഞങ്ങളുടെ പാട്ടേഴുതും കൂടെയുള്ള് പാട്ടു പാടലുമാണ്ഓറ്മ്മ വന്നത്. നാള്കളില്അടുത്ത താമസിച്ചിരുന്നവരുടെ കഷ്ട്ക്കാലം......അല്ലെ!!!... ഹി ഹി......

Prawns Krispies


1.     Medium Sized Prawns - 20
2.     Ginger paste - 1 tbsp
3.     Garlic paste - 1 tbsp
4.     Turmeric powder - 1 tsp
5.     Red Chilli powder - 1 tsp
6.     Tamrind paste - 1/4 tsp
7.     Lemon Juice - 1 tbsp
8.     Salt - As required.
9.     Curry leaves - 1 stem
10.  Rava - As required
11.  Oil - 1 tbsp

Mix all ingredients from 2 - 9. Marinate the prawns with the mixture and let it stand for 30 mins. Coat with rava and shallow fry till golden brown on both sides. Approximately 4 mins.
Serve hot.

Contributed by: Mekha Jobin

What is Basel Standards?


The Bank for International Settlements (BIS) , Basel, Switzerland formed Basel committee to undertake a study on the banking systems and suggest standards for ensuring safety, liquidity, soundness and solvency in the system.
Basel III has been termed as a new set of standards to equip international banks to overcome any crisis by infusing extra capital and reserves during good times.

Visit: www.ourfinancialman.tk for more financial queries...

3/7/12

And You...


നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ website –ല്‍ ഏന്തെങ്കിലും writings-share ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ throughmymind0@gmail.com or contribute@throughmymind.in എഴുതുക.

Malayalam Serial.......


Drഹരിപ്രസാദിന്റെ മകള് അല്ല പകരം.Dr.കോശിയുടെ യുടെ മകളാണെന്ന് പറയാന്വിഷമിക്കുന്ന അമ്മ( same dialogue അല്ലയെങ്കിലും, സാരം ഇതാണ്‍). ആകെ വിഷമിച്ച് നില്ക്കുന്ന അമ്മ...ബീന ആന്റ്റണി..( serial ലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരറിഞ്ഞുകൂട)-ഇത്അമ്മക്കിളി സീരിയല്‍(asianet t.v) ലെ അങ്ങേയറ്റം tension പിടിച്ച സീനാണ്‍.കുറച്ചു അതിശോക്തിയായി പറയുകയാണെങ്കില്‍.

അയ്യയ്യോ! ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന്.....കലികാല്മെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാന്‍”

ഒട്ടു മിക്ക മലയാളസീരിയലിന്റെ കഥയിലും ഒരമ്മ/ഒരച്ഛന്‍, അവറ്ക്ക് ഏതോ പിശക് പിടിച്ച situation നില്ഒരു മകള്‍( മിക്കവാറും മകളായിരിക്കും, അപ്പോള്കുറെ കരയാമല്ലോ), പിന്നെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങള്‍.......അതില്ഭയങ്കരിയായ ഒരു സ്ത്രീ, എല്ലാ കഥകളും അറിയുന്ന ഒരാള്കാണും.അവര്‍ suspense കൂട്ടാനും കുറക്കാനുമായി ഓരോത്തരുടെ അടുത്ത് പറയും.......പറയില്ലെന്ന മട്ടില്‍......കൂട്ടത്തില്പോലീസും കോടതിയും വേണമെങ്കില്ഒരു mental hospital ലും കൂടെയുണ്ടെങ്കില്വറ്ഷങ്ങളോളം നീളും ഒരു serial.........

ഇതെഴുതുബോള്‍,ഞാന്പരിചയപ്പെട്ട ഒരു philippines lady യെ ഓറ്ത്തുപോവുകയാണ്‍.ഒരു സായ്പിനെ കെട്ടി, ഒരു മകളുമായിയാണ്താമസിക്കുന്നത്.ഒരു ദിവസം കൂട്ടത്തില്‍ 8-10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയേയും കൂടെ കണ്ടു.അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, അവള്ഒരു മടിയും കൂടാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു......അവന്‍, എന്റെ boyfriendലുള്ള്  മകനാണ്‍.അവന്‍, എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ്‍, ഇപ്പൊള്സ്കൂള്അവധിയായതിനാല്‍, ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്‍.അവളുടെ വിവരണം കേട്ടപ്പോള്‍, മുഖത്ത് ഭാവമാറ്റം വരുത്താതിരിക്കാന്‍, ഞാന്ശ്രമിച്ചെങ്കിലും(മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണല്ലോ,) അവള്ത് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു‌‌‌‌ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇതു സാധാരണമാണ്‍.............കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റു philippines ladies യും അവളോട്, നന്നായി പെരുമാറുന്നത് ഞാന്കണ്ടിട്ടുണ്ട്.......അതു അവരുടെ സംസ്കാരം പക്ഷെ നമ്മുടെയൊ.......

രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് കൂടെ ജോലി ചെയുന്ന പയ്യന്റെ കൂടെ bike ല്വന്നതിന്‍.......നാട്ടുകാര്പെരുമാറിയ കഥ, നമ്മള്‍ T.Vയിലും  paperയിലും കണ്ടതും വായിച്ചതും മറന്നു വരുന്നതേയുള്ളൂ, അതാണ്കേരളവും മലയാളികളും.അവിടേക്കാണ്അചഛനാരാണന്നറിയാത്ത കഥകളുമായി സീരിയലുകള്മുന്നേറുന്നത്. serial ലുകള്കാണുബോള്‍, മലയാളികള്ഇത്രെയും കുഴപ്പക്കാരാണോ യെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.

പ്രിയ സീരിയലുകാരെ മസാലകള്നിറച്ച് സീരിയലിന്അകത്തും പുറത്തും ആളുകളെ കരയിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്യോജിച്ച കഥ കളുണ്ടാക്കികൂടെ!!!!!